K53 driving licence

Pass your learner's licence with K53 books and eBooks

We have four different K53 eBooks available. Let us help you figure out which K53 book to learn from.

The New Official K53 Manual for the Learner's and Driver's Licence tests
The New Official K53 Manual is a comprehensive and effective guide to passing your Learner's Licence and K53 Driver's Licence - first time. Covering both light and heavy motor vehicles, and motorcycles, each chapter discusses the knowledge and skills expected of you.

The learner's section explains the K53 Defensive Driving principles, road signs and the rules of the road, with questions and detailed answers to test your knowledge. At the end of this section there is a test similar to that compiled by traffic departments.

The driver's section explains how candidates are tested and what examiners look out for, with step-by-step instructions on how to perform every manoeuvre in both the yard and road tests. With detailed, full-colour illustrations throughout, this is the definitive manual for both the learner's and driver's tests.

Buy the print book:
Buy the ebook:
Die Nuwe Amptelike K53 Handleiding vir die leerling- en bestuurslisensietoetse
Die Nuwe Amptelike K53-handleiding is 'n omvattende en koste-effektiewe gids om jou te help slaag in die Leerling- en K53-Bestuurslisensietoetse. Elke hoofstuk bespreek wat van jou verwag sal word met die hantering van ligte en swaar motorvoertuie en motorfietse.

Die Leerlinglisensie-afdeling verduidelik die K53-beginsels van defensiewe bestuur, padtekens en padreëls, met vrae en antwoorde om jou kennis te toets. Aan die einde van dié afdeling is 'n oefentoets, soortgelyk aan die een wat deur verkeersdepartemente opgestel word.

Die Bestuurslisensie-afdeling verduidelik hoe kandidate getoets word en waarna eksaminators oplet, met stap-vir-stap-instruksies vir elke maneuver in die werf- en die padtoets. Met detail-illustrasies in volkleur, is dit beslis dié gids vir leerling- en bestuurslisensietoetse.

Buy the print book:
Buy the ebook:
I-K53 Esemthethweni Phasa ilenazi yakho kalula

I-K53 Esemthethweni Phasa ilenazi yakho kalula is the completely revised and updated Zulu edition of Pass Your Learner's Easily that you know so well. The text has been updated to include the latest information on the test. This is an essential aid for anyone studying for their learner's licence.

Buy the ebook:
The Official K53 Pass Your Learner's Easily
The Official K53 Pass Your Learner's Easily is the essential manual for everyone studying for their learner's licence test. The authors are all professional trainers, and have devised this unique training method that will make passing the official test easy. This popular manual is the unchallenged, all-time classic for the learner's licence test, with 2 million copies sold to date. It has enjoyed the support of traffic departments countrywide for nearly two decades and contains the very latest information on the test. All the text is in easy-to-understand language and also includes over 200 simple, full-colour illustrations that make learning and remembering very easy. The test includes 187 test-yourself questions specially designed to reinforce the learning process and will help you pass your learner's licence test easily first time.

Buy the print book:
Buy the ebook:
Die Amptelike K53 Slaag Jou Leerlingslisensie Maklik
Die Amptelike K53 Slaag Jou Leerlinglisensie Maklik is 'n noodsaaklike gids vir enige iemand wat vir hul leerlinglisensietoets leer. Die outeurs is almal professionele instrukteurs en het hierdie unieke opleidingsmetode geskep om die slaag van die amptelike toets maklik te maak. Hierdie gewilde handleiding is die gewildste keuse vir die leerlinglisensietoets, met meer as 2 miljoen kopieë wat tot op hede verkoop is. Dit geniet die ondersteuning van verkeersdepartemente landswyd vir amper twee dekades en bevat die nuutste inligting vir die toets. Die teks is in maklik verstaanbare taal en bevat meer as 200 eenvoudige volkleur-illustrasies wat die leerproses en onthou vergemaklik. Die gids bevat 187 toets-jouself-vrae wat spesifiek ontwerp is om die leerproses te vergemaklik en jou te help om jou leerlinglisensietoets die eerste keer te slaag.

Buy the print book:
Buy the ebook:
The Official K53 Pass Your Learner's Licence First Time

The Official K53 Pass Your Learner's Licence First Time is based on the official K53 test, and contains all the information you need to pass the test. Each requirement of the test is set out in a clear, easy-to-read style. As a learner driver, you are guided through all the information you need to master the rules of the road and traffic signs - everything you need to know to pass the test first time and at a budget price!

Buy the ebook:
The Official K53 Learner's and Driver's Made Easy
This best-seller provides novice drivers with a thorough grounding in everything you need to know to prepare for your learner's licence and K53 driving tests. The text has been revised and updated to take account of changes in road traffic legislation and the practical requirements for the official K53 Defensive Driving system.

This well-presented, user-friendly book combines all the elements needed to pass the written tests, yard test and road tests for motor vehicles, motor cycles and heavy motor vehicles, and is the only manual that illustrates every rule of the road.

Buy the print book:
Buy the ebook:
Die Amptelike K53 Slaag Jou Leerling- en Bestuurderslisensies Maklik
Hierdie topverkoper bied leerlingbestuurders weereens 'n grondige kennis van alles wat jy moet weet om jou leerlinglisensie- en K53-bestuurstoetse voor te berei. Die teks is hersien en bygewerk om veranderinge in verkeerswetgewing en die praktiese vereistes vir die amptelike K53 Defensiefbestuurstelsel in te sluit.

Hierdie goed uiteengesitte, gebruikersvriendelike boek kombineer al die elemente wat nodig is om die skriftelike toets, terreintoets en padtoets vir motorvoertuie, motorfietse en swaarvoertuie te slaag, en is die enigste handleiding wat al die padreëls illustreer.

Buy the print book:
Buy the ebook:
K53 BOOKS
K53 APP
  • 255 multiple-choice questions
  • Randomised tests
  • Review your answers
  • Covers light motor vehicles, heavy motor vehicles and motorcycles
INFORMATION
  • Pass your learner's licence test
  • Pass your driver's licence test
  • Motorcycle driving test
  • FAQs

Copyright © 2024 - Penguin Random House South Africa